لوگو

مهلت ثبت نام تمام شد.

کاشت درخت همچنان ادامه دارد. کد خود را وارد کرده و درخت خود را مشاهده کنید.

نام درخت

من کاربر هستم

نوع کاربر

عنوان

اگر تک تک نام های ما می توانست به درختی بدل شود سرزمین سبزتری می داشتیم. سامسونگ (موبایل) امیدوار است با کمپین “یادگاری تو به زمین” قدم در راه به حقیقت پیوستن این رویا بردارد. شما هم به این رویا دعوتید

1000000 متر مربع جنگلی که تک تک درختان آن نام دارند! سامسونگ به نام شما یا نام کسی که دوست دارید از او یادگاری بر زمین بماند، درخت می کارد.